Hvordan sammenligner Levin mandoliner med moderne mandoliner