Hjälp med att identifiera "banjolin". Vad är detta?