Söndervittrande plektrumskydd - finns det någon lösning...?