Importera gammalt musikinstrument med sällsynt trä i