Aktuell observation angående "bra ljud" vs stämning