Levin - Berättarcafé, utställning & musikaliskt framträdande